Nieuws

 • DE ONTMOETING

  Onze verbinding is gestart met onze vriend en adviseur, Guus Berkhout. Meester in mensen verbinden, ondernemer en hartelijk mens. Guus is verbonden bij ons alle drie middels zakelijke coaching en vriendschap. Guus heeft ons aan tafel gebracht, omdat hij zag dat onze wensen en visies aansluiten.

  Tijdens de eerste vergaderingen, bleef het woord verbinding terugkomen. Dit vinden wij blijkbaar heel belangrijk. En toen wij dit verder gingen uitpluizen, was dit ook niet zo gek. Verbinding zit hem namelijk in onze wens om de mens te zien, vanuit contact aan te sluiten en zo het beste aanbod te creëren. Hier voelen wij soms frustratie; het gaat vaak meer over harde data in plaats van over mensen.

  Verbinding in de wens de burn-out te voorkomen, vanuit een overtuiging dat als je de mens ziet, het niet zover hoeft te komen dat iemand ziek en gedesillusioneerd thuis op de bank zit. De wens te bouwen aan vertrouwen, omdat juist in grote organisaties, dit gevoel (onbedoeld en ongemerkt) is weggeglipt. Fit, omdat wij dit alle drie belangrijk vinden voor onszelf, maar ook om uit te dragen. Want lichamelijk fit en mentaal fit gaan hand in hand.

  En zo geschiede. Eind 2022, was daar Enlaced. Vanuit verbondenheid.

 • ZIJN WIJ NOG NODIG?

  De harde waarheid, ja. Het CBS meldt eind 2022 een ziekteverzuim van 5.6. Dat is bijna net zo hoog als in 2000 toen het hoogste verzuim werd gemeten uit de reeks vanaf 1996. Dit cijfer is uiteraard een gemiddelde. Het is niet gek dat dit cijfer zo oploopt. De maatschappelijke druk is hoog. We leven in een drukke tijd. Prikkels komen letterlijk van over de hele wereld binnen op onze mobiel. De prestatiedruk voor het individu is hoog. Tel daarbij op de druk van een gezinsleven waar die druk automatisch wordt doorgegeven: cito toetsen, sportclubjes en traktaties op school. Of juist als alleenstaande, dan is er druk om erbij te horen en een maatje te vinden.

  Werkgevers verwachten van hun medewerkers dat ze presteren. Daar staat tenslotte een salaris tegenover. Maar de druk staat niet altijd in verhouding tot dat salaris. Denk aan extra taken omdat er te kort personeel is, hybride werken en generalist moeten zijn in plaats van specialist. Werkgevers zijn zich onvoldoende bewust van het feit dat er eigenlijk geen loyaliteit is waardoor het verloop hoog is.

  Raak je al ontmoedigd? Niet doen. Want hoewel we allemaal hebben te dealen met de druk en dus realistisch moeten kijken, is er uiteraard altijd wel positieve invloed uit te oefenen. Kennis is macht. Weet wat er in de organisaties speelt, weet wat er bij de individu speelt. Hulp nodig? Neem contact op. Dan onderzoeken we de mogelijkheden om de scan in te zetten. Dan is er snel een beeld en een passend plan van aanpak.