Verbinding, vertrouwen en fit: dit zijn de pijlers waarmee we werken. Groei gaat altijd vanuit verbinding.
Hallo daar!

Verbinding en vertrouwen zorgt voor fit personeel

Samen heldere doelen stellen voor uw bedrijf… Door middel van onze unieke bedrijfsscan signaleren wij de uitdagingen waar die daadwerkelijk liggen binnen uw organisatie. We bieden alleen maar maatwerk, want iedere organisatie is anders. De resultaten van de scan worden besproken en vanuit daaruit spreken we samen met de klant een maatwerk traject af, waarbij we een duidelijk einddoel afspreken.

  • Onze missie

    Organisaties de kans bieden om de verbinding met hun medewerkers aan te gaan en zo een verbonden, vertrouwde en fitte organisatie te worden waar mensen met plezier werken en waar uitval door ziekte en verloop beperkt blijft.

  • Onze visie

    Een gezond Nederland, waar werknemers gelukkig zijn, burn-out cijfers weer onder controle zijn, organisaties bloeien en mensen om de juiste reden van baan wisselen.

Van binden en boeien naar verbinden en groeien

Door onze unieke bedrijfsscan, brengen wij voor uw bedrijf in beeld waar de kwaliteiten en de kansen liggen, ten aanzien van personeelsbeheer, gezondheid en veiligheid. Zie dit als een kans om medewerkers te behouden, kosten door ziekteverzuim te verlagen en uw medewerkers juist op die plek te zetten waar zij het beste tot hun recht komen.

Wij hebben een ‘one- stop- shop’.  Waarbij ons startpunt altijd onze unieke scan is.

Deze scan is gericht op:

  • Werkgeluk en risico op verloop;
  • Financieel inzicht op met name kosten door verzuim en verloop;
  • Risico op uitval door ziekte vanuit werkstress.

De scan is digitaal, makkelijk en aantrekkelijk in te vullen.  Onderdeel van de scan is een vragenlijst voor de medewerkers, hier kan een incentive aan verbonden worden om het respons percentage te verhogen.

Met de uitkomsten van de scan, creëren wij samen met de klant een maatwerk traject vanuit onze pijlers veilig, verbonden en fit. Met ons netwerk, eigen kwaliteiten en ervaring, kunnen wij een breed en vraaggericht aanbod doen, die past bij uw organisatie. Wij werken met een netwerk van specialisten met allemaal hun eigen deskundigheid of werkgebied. Practice what you preach, de beste persoon op de beste plek.